Tuesday, November 16, 2010

on
ang gugma ko kanimo sama sa halapad nga kadagatan,
kung sud-ungon mabaw apan imposibleng tugkarun sa tumang kalawom.

ang gugma ko kanimo sama sa mga panganod sa kawanangan,
huyupon man sa hangin kini magpabilin sa gihapon.

ang gugma ko kanimo sama sa adlaw nga nagdilaab sa kahitas-an,
nagahatag kini ug kinabuhi, tuburan sa kinaiyahan.

ang gugma ko kanimo sama sa hangin nga mabugnaw,
ang hinuyuhoy niini nagahatag katagbawan sa kasing-kasing nga nagbangutan.

ang gugma ko kanimo...
...sama sa kadagatan...
...sama sa panganod...
...sama sa adlaw...
...sama sa hangin...

ang gugma ko kanimo
...way kinutuban.

1 comments: